Knjige

1888-Preispitivanje

Autori podržavaju čvrsto uverenje da je Bog poverio Adventistima sedmog dana svoju poslednju poruku o Njegovoj, više nego obilnoj milosti prema čovečanstvu. Ova poruka mora doneti konačno izleče nje problema greha, ispoljavanje pravednosti u čovečanstvu koje veruje i odbraniti Hristovu žrtvu. Autori takođe veruju da Spasitelj ima neizmernu čežnju da Njegov narod pripremi put za Njegov povratak. Poruka koju je Gospod po slao 1888. godine imala je nameru da kompletira rad Njegove milosti u ljudskom srcu tako da Velika borba može biti privedena kraju. Ali nešto je krenulo naopako pre jedan vek (pisano 1987 – prim. prev). Gospodnji plan je bio osujećen i odložen. Šta se dogodilo? Zašto tako dugo odlaganje?

pisac: Robert J. Vilend i Donald K. Sort
godina: 2015.
broj stranica: 328

 

PDF

Štampa